VE
ekspertudtalelser om virkningerne for MV-nettet

linkedin
DBCM

Om DBCM

Ejeren og grundlæggeren af ​​virksomheden, Dr. techn. Grzegorz Barzyk (født i 1971) er kandidat til kandidat- og doktorgradsstudier ved Fakultet for elektroteknik ved Szczecin University of Technology (P.S. - i øjeblikket West Pomeranian University of Technology - ZUT), hovedfag: elektroteknik. I ni år var han ansat i P.S. hvor han forskede inden for samarbejde mellem vindmølleparker og energisystemet. Han har holdt forelæsninger om en række emner begge på P.S. og ved postgraduate studier udført af Cracow University of Technology (2009) og Łazarski University i Warszawa (2011-2013).

Han er forfatter til flere dusin videnskabelige og tekniske publikationer om energi, især vedvarende energi.
Han er licenseret af SEP-eksperten med speciale i vindmølleparker.
Grzegorz Barzyk er også en to-gangs støttemodtager af EU-midler fra det regionale operationelle program (ROP) fra Vestpommern.
I 2011 blev han nomineret af politiets kommune for den økonomiske tildeling af Szczecin Metropolitan Area i kategorien Årets innovative selskab.

Han var ekspert i ROP-projektevalueringsudvalget for Vestpommern Voivodship for årene 2007-2013 for at evaluere projekter inden for energiinfrastruktur samt luftbeskyttelse og vedvarende energi.
I 2009 var han en IPIEO-ekspert, og fra 2010 til 2013 rådede han økonomiministeriet til evaluering af POLiŚ-projekter under foranstaltninger 9.4, 9.5, 9.6, 10.3.

Han var (2016-2022) ekspert i energiministeriet til vurdering af ansøgninger under underforanstaltning 1.1.2 Støttende projekter til opførelse og genopbygning af netværk, der muliggør forbindelse af vedvarende energiproduktionsenheder under foranstaltning 1.1 Støtte til produktion og distribution energi fra vedvarende energikilder såvel som under indkaldelsen af ​​ansøgninger o samfinansiering til underforanstaltning 1.4.1 Støtte til opførelse af smarte strømnet af en pilot og demonstrationskarakter i foranstaltning 1.4. Udvikling og implementering af intelligente distributionssystemer, der opererer ved lave og mellemstore spændingsniveauer, Prioritet I Faldende emissivitet for økonomien i det operationelle program Infrastruktur og miljø 2014-2020 (Aftale nr. 24 / II / F / POIiŚ / 75001/4178/16 / DFE).

Siden 2016 har han været ekspert i Oil and Gas Institute til vurdering af applikationer til foranstaltning 7.1 Udvikling af intelligent energilagrings-, transmission- og distributionssystemer i Prioritet VII Forbedring af energisikkerheden i det operationelle program Infrastruktur og Miljø 2014-2020 (kontrakt nr. 230/2016).

Han var (2018-2022), er han på listen over domstolseksperter ved tingretten i Szczecin inden for området "elektricitet og energi, især vind".

Siden 2021, har han været ekspert i NCBR (National Centre of Research and Progress) i Warsaw (kontrakt nr. 454/2021)".

Siden 2022 har han været partner og aktionær i Sun Capital V Sp. z o.o., som i øjeblikket er i gang med at udvikle solcelleparken Działdowo på 8 MW.

De vigtigste retninger for virksomhedens aktiviteter er:
 • rådgivning inden for vedvarende energikilder (hovedsagelig vindenergi og fotovoltaik)
 • specialiserede analyser af påvirkningen fra generatorskilder på energisystemet.
 • investeringsaktivitet på det kommercielle ejendomsmarked

Publikationer

Uddannelsesmateriale
 1. Energetyka wiatrowa - podstawy
 2. Energetyka wiatrowa - podstawy cd
 3. Energetyka wiatrowa - aspekty energetyczne
 4. Stan aktualny (2003) i prognoza rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce
 5. Wytwarzanie energii na biegunie - lekcja dla młodzieży - opracowane dla Fundacji Marka Kamińskiego www.nabiegun.pl
 6. Dyrektywy energetyczne i ich wpływ na kształt polskiego prawa energetycznego - opracowane na zlecenie Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 7. Przyłączenie elektrowni wiatrowych do sieci energetycznej w kontekście uregulowań IRIESDUdgivet i Conference Materials
 1. Barzyk G., Jarmusz M.: Utilization of methods of control systems active diagnosis for improvement of control quality coefficients; 2nd ISTC UEES'96; Szczecin-Międzyzdroje 1996
 2. Jarmusz M., Barzyk G.: Active diagnosis of self-tuning PID control systems based on analysis of internal phenomena within the controllers - selected applications; 2nd ISTC UEES'96; Szczecin-Międzyzdroje 1996
 3. Jarmusz M., Barzyk G.: Active diagnosis of self-tuning PID control systems based on analysis of internal phenomena within the controllers - main problems to be solved; 2nd ISTC UEES'96; Szczecin-Międzyzdroje 1996
 4. Barzyk G., Jarmusz M.: Projekt optymalizacji pracy układu siłowni wiatrowej przy zastosowaniu mikroprocesorowego regulatora wykorzystującego procedurę weryfikacji doboru nastaw III Międzynarodowa Konferencja Energetyków, Ustronie 1997
 5. Jarmusz M., Barzyk G.: Techniczno-ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania syntezy systemów regulacji i automatycznego nadzoru ciepłowni zrębkowych małych i średnich mocy; Międzynarodowa Konferencja Energetyków, Ustronie 1997
 6. Kalisiak S., Barzyk G.: Simple And Safe Wind Power Plant System Cooperating With Stationary Network, 3rd ISTC UEES'97; Alushta 1997
 7. Barzyk G., Dopiera M.: Significant parameters of wind power plants and their influence on reciving devices operation, 3rd ISTC UEES'97; Alushta 1997
 8. Kalisiak S., Barzyk G.: Układ siłowni wiatrowej współpracujący zarówno z siecią sztywną jak i odbiornikiem autonomicznym; I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Bezpieczne urządzenia energoelektroniczne; Warszawa 1998
 9. Dopiera M., Barzyk G.; Pewne aspekty regulacji niskonapięciowych lamp halogenowych; Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne systemy oświetlenia"; Łódź 1998
 10. Barzyk G., Kalisiak S.; The structure of modern wind plants - a view of products of Vestas A/S; 4th ISTC UEES/99; St. Petersburg 1999
 11. Barzyk G.:Construction of wind plant - engineering strategy and technical aspects on the grounds of Nowogard's experience; 4th ISTC UEES/99; St. Petersburg 1999
 12. Barzyk G., Prasałek K.; O wykorzystaniu siłowni wiatrowej do zasilania w energię elektryczną oczyszczalni ścieków w Nowogardzie; Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elektrownie wiatrowe 2000; Kołobrzeg 2000
 13. Barzyk G., Dopiera M., Skorski J.; Application of biogas installation to production of electric power in Szczecin; 4th ICEE 2000; Moscow-Kl’azma 2000
 14. Barzyk G.; Projekt zwiększenia Świadomości ekologicznej poprzez realizację programu szkoleniowego w zakresie odnawialnych źródeł energii; Międzynarodowe Seminarium Energetyka wiatrowa na lądzie i morzu; Sopot 2000
 15. Barzyk G., Szwed P. Niektóre aspekty związane z tworzeniem ekspertyzy wpływu przyłączanych siłowni wiatrowych na istniejący system elektroenergetyczny; I Konferencja Rozwój Energetyki wiatrowej w Polsce Północnej; Szczecin 2001
 16. Barzyk G. et al. Some aspects of wind turbines connection to the grid, 5th ISTC UEES’01; Szczecin -Międzyzdroje 2001
 17. Barzyk G., Szwed P. Praktyczna realizacja ekspertyz wpływu przyłączanych instalacji należących do II grupy przyłączeniowej na istniejący system elektroenergetyczny, 5th ISTC UEES’01; Szczecin - Międzyzdroje 2001
 18. Barzyk G. et al. Zachowanie funkcji rolnej terenów przeznaczonych pod budowę siłowni wiatrowych; V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna UEES’01; Szczecin -Międzyzdroje 2001
 19. Barzyk G. et al. Uwagi dotyczące możliwości przyłączania siłowni wiatrowych oraz ich wpływ na krajowy system elektroenergetyczny, Konferencja Rozwój Energetyki Wiatrowej Konieczność czy idealizm; Kielce 2002
 20. Barzyk G. Układ sterowania oraz model siłowni wiatrowej; VIII Forum OZE, Międzybrodzie Żywieckie 2002
 21. Barzyk G., Szwed P. Wpływ zamiany typów elektrowni wiatrowych o porównywalnych parametrach na współpracę z węzłem sieciowym, IX Forum OZE, Zakopane 2003
 22. Szwed P., Barzyk G. Techniczne i ekonomiczne aspekty rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. IX Forum OZE Zakopane 2003
 23. Barzyk G. Wybrane problemy związane z przyłączeniem elektrowni wiatrowych do sieci energetycznej; APE’03, Gdańsk 2003
 24. Barzyk G. Prognoza rozwoju OZE na Pomorzu Zachodnim w kontekście prawno-technicznym; Konferencja Energia Odnawialna na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 2003
 25. Kotowska I., Barzyk G. Alternatywne możliwości transportu elementów elektrowni wiatrowych w warunkach Polski; IX Forum OZE, Warszawa 2004
 26. Barzyk G., Dopiera M. Influence analysis of small repowered wind power plants on the reliability of the local grid; UEES’04, Alushta 2004
 27. Barzyk G. Zarys energetyki wiatrowej, Izba Rzeczoznawców SEP O/Szczecin, Szczecin 2004
 28. Barzyk G. Wpływ konfiguracji systemu energetycznego na zdolności przesyłowe pod kątem przyłączania parków wiatrowych w wybranej części województwa zachodniopomorskiego, II Konferencja Energia Odnawialna na Pomorzu Zachodnim; Koszalin 2004
 29. Barzyk G. Wytwarzanie energii na biegunie, Szkoła pod biegunem, Fundacja Marka Kamińskiego, Gdańsk 2005
 30. Barzyk G., Szwed P. Małe elektrownie wiatrowe jako źródła generacji rozproszonej; APE’05, Gdańsk 2005
 31. Barzyk G. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w modelu elektrowni wiatrowej; APE’05, Gdańsk 2005
 32. Barzyk G. Zastosowanie biomasy pochodzenia zwierzęcego jako elementu OZE, III Konferencja Energia Odnawialna na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 2005
 33. Barzyk G. Ocena wielkości energii elektrycznej produkowanej przez elektrownie wiatrowe w kontekście wybranych parametrów, IV Konferencja Energia Odnawialna na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 2006
 34. Barzyk G. Przyłączenie elektrowni wiatrowych do sieci energetycznej w kontekście uregulowań IRiESD, Konferencja PSEW Warszawa 2007
 35. Barzyk G. Przyłączenie elektrowni wiatrowych do systemu energetycznego - studium przypadku; V Konferencja "Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim". Szczecin 2007
 36. Barzyk G. Jak podłączyć małe elektrownie wiatrowe; V Konferencja "Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim". Szczecin 2007
 37. Barzyk G. Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w województwie zachodniopomorskim i w Polsce; Materiały szkoleniowe ZEDO 04.2008
 38. Barzyk G. Jak przyłączyć biogazownię do systemu energetycznego. Aktualne i projektowane uwarunkowania prawne i techniczne, Konferencja pt. Energia Odnawialna szansą dla uzdrowiska Kołobrzeg i Regionu, Kołobrzeg 26-27.10.09 Kołobrzeg
 39. Barzyk G. Zarys energetyki wiatrowej z uwzględnieniem aspektów prawno-technicznych; XVII Konferencja Naukowo-Techniczna Areva, Jachranka, Maj 2010
 40. Barzyk G. Tania energia dla Firmy. Północna Izba Gospodarcza 2010
 41. Barzyk G. Uzyskiwanie warunków przyłączeniafarmy wiatrowej do sieci energetycznej. GreenPower 2011
 42. Barzyk G. Kluczowe doświadczenia eksploatacyjne posiadacza elektrowni wiatrowej, Poleko, November 2011Udgivet i Tidsskrifter
 1. Barzyk G. Energetyka wiatrowa: zanim ogłosisz budowę - zorientuj się w terenie! Chęci i marzenia kontra realia; Energia Gigawat; Maj 2003
 2. Kotowska I., Barzyk G. Transport drogowy elementów elektrowni wiatrowych w warunkach polskich, Czysta Energia, Juli/August 2003
 3. Barzyk G. Elektrownie wiatrowe lotniczymi przeszkodami, świecą gdy potrzeba, Energia Gigawat, September 2003
 4. Barzyk G. Repowering a sprawa polska; Czysta Energia, Februar 2004
 5. Barzyk G. Zastosowanie technologii czasu rzeczywistego w energetyce wiatrowej, „Energetyka”, 12/2004
 6. Barzyk G. Energetyka wiatrowa w Krajach Unii Europejskiej, Energia Gigawat 03/2005
 7. Barzyk G. Spodziewany wzrost znaczenia OZE - zagadnienia energetyczne, Energia Gigawat, 04/2006
 8. Barzyk G., Grunwald A. Sposób na własny prąd, Ładny Dom, August 2006
 9. Barzyk G. Jak przyłączyć elektrownię wiatrową, Czysta Energia, April 2007
 10. Barzyk G. Problemy i aktualne kierunki rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce; Czysta Energia, Februar 2008
 11. Barzyk G. Dzierżawa gruntów pod elektrownie wiatrowe, Agrotechnika, Juni 2008
 12. Barzyk M., Barzyk G. Szanse i zagrożenia energetyki wiatrowej w Polsce w świetle projektu zmian Prawa Energetycznego, Czysta Energia, Februar 2009
 13. Barzyk G. Kryterium zwarciowe, a warunki przyłączenia do sieci, Czysta Energia, April 2009
 14. Barzyk G. Rozwój krajowej energetyki wiatrowej w trzech aktach. Czysta Energia, April 2010
 15. Barzyk G. OZE - przedmiot pożądania? Gazeta Finansowa 1.10.2010
 16. Barzyk G. Niepewna przyszłość branży. Gazeta Finansowa 03.02.2011
 17. Barzyk G. Aspekty eksploatacyjne elektrowni wiatrowej - część I. Czysta Energia, November 2011
 18. Barzyk G. Aspekty eksploatacyjne elektrowni wiatrowej - część II. Czysta Energia, December 2011
 19. Barzyk G. Zmiany rządu do wspierania OZE.  Gazeta Finansowa 13.09.2013
 20. Barzyk G. Nowa rzeczywistość energetyki wiatrowej w Polsce - co przed nami? Czysta Energia, April 2014
 21. Barzyk G. Przejście na system aukcyjny jest błędem, Gazeta Finansowa, Juli 2014
 22. Barzyk G. O nastrojach wśród „średnich" wytwórców energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych słów kilka, Czysta Energia, November 2014
 23. Barzyk G. Zmiany dotkną również mniejszych wiatraków, Czysta Energia, 04.2016
 24. Barzyk G. Energetyka wiatrowa narzędziem polityki, Czysta Energia, 09.2016Udgivet i Form af Individuelle Studier (Mere Vigtigt)
 1. Szwed P., Zeńczak M., Barzyk G. Studium możliwości przyłączania elektrowni wiatrowych do istniejącej sieci elektroenergetycznej 110 kV i analizy potrzeb modernizacyjnych sieci 110 kV pod kątem zwiększenia zdolności przesyłowych; Wyk. na zlecenie Energetyki Szczecińskiej S.A. , Szczecin 2001
 2. Barzyk G. Opinia techniczna o innowacyjności technologii projektowanej farmy wiatrowej Tymień, Szczecin 2004
 3. Barzyk G. Modelowanie i badania symulacyjne systemu sterowania pracą siłowni wiatrowej, wykorzystującego metody sztucznej inteligencji, Rozprawa doktorska, Szczecin 2004
 4. Barzyk G. Opinia techniczna o konieczności modernizacji ciągu liniowego 110kV Morzyczyn-Pyrzyce, wyk. na zlecenie ENEA O/Szczecin; Szczecin 2005
 5. Barzyk G. Wycena, ocena techniczna oraz ocena przydatności do użytkowania elektrowni wiatrowej Acowind A-63; wyk. na zlecenie Urzędu Skarbowego w Elblągu, Szczecin 2006

Referencer

Modtaget Skriftligt
 1. Przedsiębiorstwo PROMAX s.j.
 2. P.P.U.H. CERTO-STAL s.c.
 3. ADMMAG
 4. F.H. JANKO
 5. PIGEO
 6. Fundacja Kształcenia Kadr
 7. Politechnika Łódzka
 8. Energa Operator O/ Płock 2010 & 2011
 9. Energa Operator O/ Płock 2012
 10. Energa Operator O/ Olsztyn 2013 & 2014
 11. Energa Operator O/ Toruń 2009-2012
 12. PGE Dystrybucja O/ Łódź Teren 2011-2012
 13. PGE Dystrybucja O/ Łódź Teren 2013-2014
 14. Energa Operator O/ Płock 2014
 15. Energa Operator O/ Płock 2015
 16. Energa Operator O/ Olsztyn 2015
 17. PGE Dystrybucja O/ Łódź Teren 2015
 18. Energa Operator O/ Płock 2016
 19. Energa Operator O/ Olsztyn 2016
 20. PGE Dystrybucja O/ Łódź 2016
 21. Energa Operator O/ Koszalin 2017
 22. Energa Operator O/ Płock 2017
 23. Energa Operator O/ Koszalin 2018
 24. PGE Dystrybucja O/ Skarżysko Kamienna 2019
 25. Energa Operator O/Płock 2019
 26. Energa Operator O/Koszalin 2019
 27. Energa Operator O/Olsztyn 2019
 28. PGE Dystrybucja O/ Skarżysko Kamienna 2019
 29. PKP Energetyka 2020
 30. Energa Operator O/Koszalin 2020
 31. Energa Operator O/Płock 2020
 32. Energa Operator O/Olsztyn 2020
 33. PKP Energetyka 2021
 34. Energa Operator O/Koszalin 2021
 35. PGE Dystrybucja O/Łódź 2021
 36. Energa Operator O/Olsztyn 2021
 37. PKP Energetyka 2022
 38. PGE Dystrybucja O/Łódź 2022Samfundsinvolvering
 1. Sponsor af et sportshold - SALOS Szczecin - '1998 - fodboldskole (sæson 2008/2009)
 2. Sponsor af et sportshold - SALOS Szczecin - '1998 - fodboldhold (sæson 2009/2010)
 3. Expedition Sponsor Enkon Transalp 2011
 4. IV Transgraniczne Forum Gospodarcze Police 2011
 5. Dni Stepnicy 2013
 6. Dni Stepnicy 2014
 7. Dożynki Gminne 2014
 8. VI Jazz Piknik 2014
 9. Biesiada Rybna 2014
 10. Dożynki Gminne 2015
 11. Dni Stepnicy 2015Presseartikler om Virksomheden
 1. Kurier Szczeciński fra 08.09.2010 r.
 2. Głos Szczeciński fra 08.09.2010 r.
 3. Gazeta Wyborcza fr 31.08.2010 r.
 4. Magazyn Policki nr 6/10
 5. Magazyn RPO WZP 01/2012
 6. Magazyn Przedsiębiorca 3/2010Videomaterialer
 1. Materiale 1 - TV Police
 2. Materiale 2 - amatørvideo fra en motorglider
 3. Materiale 3 - succesfonde