logo dbcm.jpg

 

STRONA GŁÓWNA

O FIRMIE

PUBLIKACJE

REFERENCJE

 

PUBLIKACJE

Materiały szkoleniowe

 1. Energetyka wiatrowa - podstawy
 1. Energetyka wiatrowa - podstawy cd
 1. Energetyka wiatrowa - aspekty energetyczne
 1. Stan aktualny (2003) i prognoza rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce
 1. Wytwarzanie energii na biegunie - lekcja dla młodzieży - opracowane dla Fundacji Marka Kamińskiego www.nabiegun.pl
 1. Dyrektywy energetyczne i ich wpływ na kształt polskiego prawa energetycznego - opracowane na zlecenie Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 1. Przyłączenie elektrowni wiatrowych do sieci energetycznej w kontekście uregulowań IRIESD

 

Opublikowane w materiałach konferencyjnych

 1. Barzyk G., Jarmusz M.: Utilization of methods of control systems active diagnosis for improvement of control quality coefficients; 2nd ISTC UEES'96; Szczecin-Międzyzdroje 1996
 1. Jarmusz M., Barzyk G.: Active diagnosis of self-tuning PID control systems based on analysis of internal phenomena within the controllers - selected applications; 2nd ISTC UEES'96; Szczecin-Międzyzdroje 1996
 1. Jarmusz M., Barzyk G.: Active diagnosis of self-tuning PID control systems based on analysis of internal phenomena within the controllers - main problems to be solved; 2nd ISTC UEES'96; Szczecin-Międzyzdroje 1996
 1. Barzyk G., Jarmusz M.: Projekt optymalizacji pracy układu siłowni wiatrowej przy zastosowaniu mikroprocesorowego regulatora wykorzystującego procedurę weryfikacji doboru nastaw III Międzynarodowa Konferencja Energetyków, Ustronie 1997
 1. Jarmusz M., Barzyk G.: Techniczno-ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania syntezy systemów regulacji i automatycznego nadzoru ciepłowni zrębkowych małych i średnich mocy; Międzynarodowa Konferencja Energetyków, Ustronie 1997
 1. Kalisiak S., Barzyk G.: Simple And Safe Wind Power Plant System Cooperating With Stationary Network, 3rd ISTC UEES'97; Alushta 1997
 1. Barzyk G., Dopiera M.: Significant parameters of wind power plants and their influence on reciving devices operation, 3rd ISTC UEES'97; Alushta 1997
 1. Kalisiak S., Barzyk G.: Układ siłowni wiatrowej współpracujący zarówno z siecią sztywną jak i odbiornikiem autonomicznym; I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Bezpieczne urządzenia energoelektroniczne; Warszawa 1998
 1. Dopiera M., Barzyk G.; Pewne aspekty regulacji niskonapięciowych lamp halogenowych; Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne systemy oświetlenia"; Łódź 1998
 1. Barzyk G., Kalisiak S.; The structure of modern wind plants - a view of products of Vestas A/S; 4th ISTC UEES/99; St. Petersburg 1999
 1. Barzyk G.:Construction of wind plant - engineering strategy and technical aspects on the grounds of Nowogard's experience; 4th ISTC UEES/99; St. Petersburg 1999
 1. Barzyk G., Prasałek K.; O wykorzystaniu siłowni wiatrowej do zasilania w energię elektryczną oczyszczalni ścieków w Nowogardzie; Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elektrownie wiatrowe 2000; Kołobrzeg 2000
 1. Barzyk G., Dopiera M., Skorski J.; Application of biogas installation to production of electric power in Szczecin; 4th ICEE 2000; Moscow-Kl’azma 2000
 1. Barzyk G.; Projekt zwiększenia Świadomości ekologicznej poprzez realizację programu szkoleniowego w zakresie odnawialnych źródeł energii;  Międzynarodowe Seminarium Energetyka wiatrowa na lądzie i morzu; Sopot 2000
 1. Barzyk G., Szwed P. Niektóre aspekty związane z tworzeniem ekspertyzy wpływu przyłączanych siłowni wiatrowych na istniejący system elektroenergetyczny;  I Konferencja Rozwój Energetyki wiatrowej w Polsce Północnej; Szczecin 2001
 1. Barzyk G. et al. Some aspects of wind turbines connection to the grid, 5th ISTC UEES’01; Szczecin -Międzyzdroje 2001
 1. Barzyk G., Szwed P. Praktyczna realizacja ekspertyz wpływu przyłączanych instalacji należących do II grupy przyłączeniowej na istniejący system elektroenergetyczny, 5th ISTC UEES’01; Szczecin - Międzyzdroje 2001
 1. Barzyk G. et al. Zachowanie funkcji rolnej terenów przeznaczonych pod budowę siłowni wiatrowych; V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna UEES’01; Szczecin -Międzyzdroje 2001
 1. Barzyk G. et al. Uwagi dotyczące możliwości przyłączania siłowni wiatrowych oraz ich wpływ na krajowy system elektroenergetyczny, Konferencja Rozwój Energetyki Wiatrowej Konieczność czy idealizm; Kielce 2002
 1. Barzyk G. Układ sterowania oraz model siłowni wiatrowej; VIII Forum OZE, Międzybrodzie Żywieckie 2002
 1. Barzyk G., Szwed P. Wpływ zamiany typów elektrowni wiatrowych o porównywalnych parametrach na współpracę z węzłem sieciowym, IX Forum OZE, Zakopane 2003
 1. Szwed P., Barzyk G. Techniczne i ekonomiczne aspekty rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. IX Forum OZE Zakopane 2003
 1. Barzyk G. Wybrane problemy związane z przyłączeniem elektrowni wiatrowych do sieci energetycznej; APE’03, Gdańsk 2003
 1. Barzyk G. Prognoza rozwoju OZE na Pomorzu Zachodnim w kontekście prawno-technicznym; Konferencja Energia Odnawialna na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 2003
 1. Kotowska I., Barzyk G. Alternatywne możliwości transportu elementów elektrowni wiatrowych w warunkach Polski; IX Forum OZE, Warszawa 2004
 1. Barzyk G., Dopiera M. Influence analysis of small repowered wind power plants on the reliability of the local grid; UEES’04, Alushta 2004
 1. Barzyk G. Zarys energetyki wiatrowej, Izba Rzeczoznawców SEP O/Szczecin, Szczecin 2004
 1. Barzyk G. Wpływ konfiguracji systemu energetycznego na zdolności przesyłowe pod kątem przyłączania parków wiatrowych w wybranej części województwa zachodniopomorskiego, II Konferencja Energia Odnawialna na Pomorzu Zachodnim; Koszalin 2004
 1. Barzyk G. Wytwarzanie energii na biegunie, Szkoła pod biegunem, Fundacja Marka Kamińskiego, Gdańsk 2005
 1. Barzyk G., Szwed P. Małe elektrownie wiatrowe jako źródła generacji rozproszonej; APE’05, Gdańsk 2005
 1. Barzyk G. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w modelu elektrowni wiatrowej; APE’05, Gdańsk 2005
 1. Barzyk G. Zastosowanie biomasy pochodzenia zwierzęcego jako elementu OZE, III Konferencja Energia Odnawialna na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 2005
 1. Barzyk G. Ocena wielkości energii elektrycznej produkowanej przez elektrownie wiatrowe w kontekście wybranych parametrów, IV Konferencja Energia Odnawialna na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 2006
 1. Barzyk G. Przyłączenie elektrowni wiatrowych do sieci energetycznej w kontekście uregulowań IRiESD, Konferencja PSEW Warszawa 2007
 1. Barzyk G. Przyłączenie elektrowni wiatrowych do systemu energetycznego - studium przypadku; V Konferencja "Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim". Szczecin 2007
 1. Barzyk G. Jak podłączyć małe elektrownie wiatrowe; V Konferencja "Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim". Szczecin 2007
 1. Barzyk G. Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w województwie zachodniopomorskim i w Polsce; Materiały szkoleniowe  ZEDO 04.2008
 1. Barzyk G. Jak przyłączyć biogazownię do systemu energetycznego. Aktualne i projektowane uwarunkowania prawne i techniczne, Konferencja pt. Energia Odnawialna szansą dla uzdrowiska Kołobrzeg i Regionu, Kołobrzeg 26-27.10.09 Kołobrzeg
 1. Barzyk G. Zarys energetyki wiatrowej z uwzględnieniem aspektów prawno-technicznych; XVII Konferencja Naukowo-Techniczna Areva, Jachranka, Maj 2010
 1. Barzyk G. Tania energia dla Firmy. Północna Izba Gospodarcza 2010
 1. Barzyk G. Uzyskiwanie warunków przyłączeniafarmy wiatrowej do sieci energetycznej. GreenPower 2011
 1. Barzyk G. Kluczowe doświadczenia eksploatacyjne posiadacza elektrowni wiatrowej, Poleko, Listopad 2011

 

Opublikowane w czasopismach

 1. Barzyk G. Energetyka wiatrowa: zanim ogłosisz budowę - zorientuj się w terenie! Chęci i marzenia kontra realia; Energia Gigawat; maj 2003
 1. Kotowska I., Barzyk G. Transport drogowy elementów elektrowni wiatrowych w warunkach polskich, Czysta Energia, lipiec/sierpień 2003
 1. Barzyk G. Elektrownie wiatrowe lotniczymi przeszkodami, świecą gdy potrzeba, Energia Gigawat, wrzesień 2003
 1. Barzyk G. Repowering a sprawa polska; Czysta Energia, Luty 2004
 1. Barzyk G. Zastosowanie technologii czasu rzeczywistego w energetyce wiatrowej, „Energetyka”, 12/2004
 1. Barzyk G. Energetyka wiatrowa w Krajach Unii Europejskiej, Energia Gigawat 03/2005
 1. Barzyk G. Spodziewany wzrost znaczenia OZE - zagadnienia energetyczne, Energia Gigawat, 04/2006
 1. Barzyk G., Grunwald A. Sposób na własny prąd, Ładny Dom, sierpień 2006
 1. Barzyk G. Jak przyłączyć elektrownię wiatrową, Czysta Energia, kwiecień 2007
 1. Barzyk G. Problemy i aktualne kierunki rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce; Czysta Energia, luty 2008
 1. Barzyk G. Dzierżawa gruntów pod elektrownie wiatrowe, Agrotechnika, czerwiec 2008
 1. Barzyk M., Barzyk G. Szanse i zagrożenia energetyki wiatrowej w Polsce w świetle projektu zmian Prawa Energetycznego, Czysta Energia, Luty 2009
 1. Barzyk G. Kryterium zwarciowe, a warunki przyłączenia do sieci, Czysta Energia, kwiecień 2009
 1. Barzyk G. Rozwój krajowej energetyki wiatrowej w trzech aktach. Czysta Energia, kwiecień 2010
 1. Barzyk G. OZE - przedmiot pożądania? Gazeta Finansowa 1.10.2010
 1. Barzyk G. Niepewna przyszłość branży. Gazeta Finansowa 03.02.2011
 1. Barzyk G. Aspekty eksploatacyjne elektrowni wiatrowej - część I. Czysta Energia, listopad 2011
 1. Barzyk G. Aspekty eksploatacyjne elektrowni wiatrowej - część II. Czysta Energia, grudzień 2011
 1. Barzyk G. Zmiany rządu do wspierania OZE.  Gazeta Finansowa 13.09.2013
 1. Barzyk G. Nowa rzeczywistość energetyki wiatrowej w Polsce - co przed nami? Czysta Energia, kwiecień 2014
 1. Barzyk G. Przejście na system aukcyjny jest błędem, Gazeta Finansowa, lipiec 2014
 1. Barzyk G. O nastrojach wśród „średnich" wytwórców energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych słów kilka, Czysta Energia, listopad 2014
 1. Barzyk G. Zmiany dotkną również mniejszych wiatraków, Czysta Energia, 04.2016
 1. Barzyk G. Energetyka wiatrowa narzędziem polityki, Czysta Energia, 09.2016

 

Opublikowane w formie opracowań indywidualnych (ważniejsze)

 1. Szwed P., Zeńczak M., Barzyk G. Studium możliwości przyłączania elektrowni wiatrowych do istniejącej sieci elektroenergetycznej 110 kV i analizy potrzeb modernizacyjnych sieci 110 kV pod kątem zwiększenia zdolności przesyłowych; Wyk. na zlecenie Energetyki Szczecińskiej S.A. , Szczecin 2001
 1. Barzyk G. Opinia techniczna o innowacyjności technologii projektowanej farmy wiatrowej Tymień, Szczecin 2004
 1. Barzyk G. Modelowanie i badania symulacyjne systemu sterowania pracą siłowni wiatrowej, wykorzystującego metody sztucznej inteligencji, Rozprawa doktorska, Szczecin 2004
 1. Barzyk G. Opinia techniczna o konieczności modernizacji ciągu liniowego 110kV Morzyczyn-Pyrzyce, wyk. na zlecenie ENEA O/Szczecin; Szczecin 2005
 1. Barzyk G. Wycena, ocena techniczna oraz ocena przydatności do użytkowania  elektrowni wiatrowej Acowind A-63; wyk. na zlecenie Urzędu Skarbowego w Elblągu, Szczecin 2006

_______________________________________