RES
consultancy on the impact on the MV network

linkedin
DBCM

About

The owner and founder of the company, D.Sc. Eng. Grzegorz Barzyk (born in 1971) is a graduate of master and doctoral studies at the Faculty of Electrical Engineering of the Szczecin University of Technology (P.S. - currently West Pomeranian University of Technology - ZUT), major: electrical engineering. For nine years he was an employee of P.S. where he conducted research in the field of cooperation between wind farms and the energy system. He has lectured on a number of subjects both at P.S. and at postgraduate studies conducted by the Cracow University of Technology (2009) and the Łazarski University in Warsaw (2011-2013).

He is the author of several dozen scientific and technical publications on energy, especially renewable energy.
He is licensed by the SEP expert, specializing in wind farms.
Grzegorz Barzyk is also a two-time beneficiary of EU funds from the Regional Operational Program (ROP) of the West Pomeranian Voivodship.
In 2011, he was nominated by the Police Commune for the economic award of the Szczecin Metropolitan Area in the category of Innovative Company of the Year.

He was an expert on the ROP Project Evaluation Committee for the West Pomeranian Voivodship for the years 2007-2013 to evaluate projects in the field of energy infrastructure as well as air protection and renewable energy.
In 2009, he was an IPIEO expert, and from 2010 to 2013 he was advising the Ministry of Economy for the evaluation of POLiŚ projects under measures 9.4, 9.5, 9.6, 10.3.

Between 2016-2022 was an expert of the Ministry of Energy for the assessment of applications under sub-measure 1.1.2 Supporting projects for the construction and reconstruction of networks enabling the connection of renewable energy generation units under measure 1.1 Supporting the production and distribution of energy from renewable sources, as well as under the call for applications o co-financing for sub-measure 1.4.1 Support for the construction of smart power grids of a pilot and demonstration nature in Measure 1.4. Development and implementation of intelligent distribution systems operating at low and medium voltage levels, Priority I Decreasing the emissivity of the economy of the Infrastructure and Environment Operational Program 2014-2020 (Agreement No. 24 / II / F / POIiŚ / 75001/4178/16 / DFE).

Since 2016, he has been an expert of the Oil and Gas Institute for the assessment of applications for Measure 7.1 Development of intelligent energy storage, transmission, and distribution systems of Priority VII Improving energy security of the Infrastructure and Environment Operational Program 2014-2020 (contract no. 230/2016).

Between 2018-2022, he was on the list of court experts at the District Court in Szczecin in the field of "electricity and energy, especially wind".

Since 2021, he has been an expert of National Centre of Research and Progress in Warsaw (contract no. 454/2021)".

Since 2022, he has been a partner and shareholder in Sun Capital V Sp. z o.o., which is currently developing the 8 MW Działdowo photovoltaic farm.

The main directions of the company's activities are:
 • advisory services in the field of renewable energy sources (mainly wind energy and photovoltaics)
 • specialized analyzes of the influence of generator sources on the energy system
 • investment activity in the commercial real estate market

Publications

Training Materials
 1. Energetyka wiatrowa - podstawy
 2. Energetyka wiatrowa - podstawy cd
 3. Energetyka wiatrowa - aspekty energetyczne
 4. Stan aktualny (2003) i prognoza rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce
 5. Wytwarzanie energii na biegunie - lekcja dla młodzieży - opracowane dla Fundacji Marka Kamińskiego www.nabiegun.pl
 6. Dyrektywy energetyczne i ich wpływ na kształt polskiego prawa energetycznego - opracowane na zlecenie Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 7. Przyłączenie elektrowni wiatrowych do sieci energetycznej w kontekście uregulowań IRIESDPublished in Conference Materials
 1. Barzyk G., Jarmusz M.: Utilization of methods of control systems active diagnosis for improvement of control quality coefficients; 2nd ISTC UEES'96; Szczecin-Międzyzdroje 1996
 2. Jarmusz M., Barzyk G.: Active diagnosis of self-tuning PID control systems based on analysis of internal phenomena within the controllers - selected applications; 2nd ISTC UEES'96; Szczecin-Międzyzdroje 1996
 3. Jarmusz M., Barzyk G.: Active diagnosis of self-tuning PID control systems based on analysis of internal phenomena within the controllers - main problems to be solved; 2nd ISTC UEES'96; Szczecin-Międzyzdroje 1996
 4. Barzyk G., Jarmusz M.: Projekt optymalizacji pracy układu siłowni wiatrowej przy zastosowaniu mikroprocesorowego regulatora wykorzystującego procedurę weryfikacji doboru nastaw III Międzynarodowa Konferencja Energetyków, Ustronie 1997
 5. Jarmusz M., Barzyk G.: Techniczno-ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania syntezy systemów regulacji i automatycznego nadzoru ciepłowni zrębkowych małych i średnich mocy; Międzynarodowa Konferencja Energetyków, Ustronie 1997
 6. Kalisiak S., Barzyk G.: Simple And Safe Wind Power Plant System Cooperating With Stationary Network, 3rd ISTC UEES'97; Alushta 1997
 7. Barzyk G., Dopiera M.: Significant parameters of wind power plants and their influence on reciving devices operation, 3rd ISTC UEES'97; Alushta 1997
 8. Kalisiak S., Barzyk G.: Układ siłowni wiatrowej współpracujący zarówno z siecią sztywną jak i odbiornikiem autonomicznym; I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Bezpieczne urządzenia energoelektroniczne; Warszawa 1998
 9. Dopiera M., Barzyk G.; Pewne aspekty regulacji niskonapięciowych lamp halogenowych; Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne systemy oświetlenia"; Łódź 1998
 10. Barzyk G., Kalisiak S.; The structure of modern wind plants - a view of products of Vestas A/S; 4th ISTC UEES/99; St. Petersburg 1999
 11. Barzyk G.:Construction of wind plant - engineering strategy and technical aspects on the grounds of Nowogard's experience; 4th ISTC UEES/99; St. Petersburg 1999
 12. Barzyk G., Prasałek K.; O wykorzystaniu siłowni wiatrowej do zasilania w energię elektryczną oczyszczalni ścieków w Nowogardzie; Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elektrownie wiatrowe 2000; Kołobrzeg 2000
 13. Barzyk G., Dopiera M., Skorski J.; Application of biogas installation to production of electric power in Szczecin; 4th ICEE 2000; Moscow-Kl’azma 2000
 14. Barzyk G.; Projekt zwiększenia Świadomości ekologicznej poprzez realizację programu szkoleniowego w zakresie odnawialnych źródeł energii; Międzynarodowe Seminarium Energetyka wiatrowa na lądzie i morzu; Sopot 2000
 15. Barzyk G., Szwed P. Niektóre aspekty związane z tworzeniem ekspertyzy wpływu przyłączanych siłowni wiatrowych na istniejący system elektroenergetyczny; I Konferencja Rozwój Energetyki wiatrowej w Polsce Północnej; Szczecin 2001
 16. Barzyk G. et al. Some aspects of wind turbines connection to the grid, 5th ISTC UEES’01; Szczecin -Międzyzdroje 2001
 17. Barzyk G., Szwed P. Praktyczna realizacja ekspertyz wpływu przyłączanych instalacji należących do II grupy przyłączeniowej na istniejący system elektroenergetyczny, 5th ISTC UEES’01; Szczecin - Międzyzdroje 2001
 18. Barzyk G. et al. Zachowanie funkcji rolnej terenów przeznaczonych pod budowę siłowni wiatrowych; V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna UEES’01; Szczecin -Międzyzdroje 2001
 19. Barzyk G. et al. Uwagi dotyczące możliwości przyłączania siłowni wiatrowych oraz ich wpływ na krajowy system elektroenergetyczny, Konferencja Rozwój Energetyki Wiatrowej Konieczność czy idealizm; Kielce 2002
 20. Barzyk G. Układ sterowania oraz model siłowni wiatrowej; VIII Forum OZE, Międzybrodzie Żywieckie 2002
 21. Barzyk G., Szwed P. Wpływ zamiany typów elektrowni wiatrowych o porównywalnych parametrach na współpracę z węzłem sieciowym, IX Forum OZE, Zakopane 2003
 22. Szwed P., Barzyk G. Techniczne i ekonomiczne aspekty rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. IX Forum OZE Zakopane 2003
 23. Barzyk G. Wybrane problemy związane z przyłączeniem elektrowni wiatrowych do sieci energetycznej; APE’03, Gdańsk 2003
 24. Barzyk G. Prognoza rozwoju OZE na Pomorzu Zachodnim w kontekście prawno-technicznym; Konferencja Energia Odnawialna na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 2003
 25. Kotowska I., Barzyk G. Alternatywne możliwości transportu elementów elektrowni wiatrowych w warunkach Polski; IX Forum OZE, Warszawa 2004
 26. Barzyk G., Dopiera M. Influence analysis of small repowered wind power plants on the reliability of the local grid; UEES’04, Alushta 2004
 27. Barzyk G. Zarys energetyki wiatrowej, Izba Rzeczoznawców SEP O/Szczecin, Szczecin 2004
 28. Barzyk G. Wpływ konfiguracji systemu energetycznego na zdolności przesyłowe pod kątem przyłączania parków wiatrowych w wybranej części województwa zachodniopomorskiego, II Konferencja Energia Odnawialna na Pomorzu Zachodnim; Koszalin 2004
 29. Barzyk G. Wytwarzanie energii na biegunie, Szkoła pod biegunem, Fundacja Marka Kamińskiego, Gdańsk 2005
 30. Barzyk G., Szwed P. Małe elektrownie wiatrowe jako źródła generacji rozproszonej; APE’05, Gdańsk 2005
 31. Barzyk G. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w modelu elektrowni wiatrowej; APE’05, Gdańsk 2005
 32. Barzyk G. Zastosowanie biomasy pochodzenia zwierzęcego jako elementu OZE, III Konferencja Energia Odnawialna na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 2005
 33. Barzyk G. Ocena wielkości energii elektrycznej produkowanej przez elektrownie wiatrowe w kontekście wybranych parametrów, IV Konferencja Energia Odnawialna na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 2006
 34. Barzyk G. Przyłączenie elektrowni wiatrowych do sieci energetycznej w kontekście uregulowań IRiESD, Konferencja PSEW Warszawa 2007
 35. Barzyk G. Przyłączenie elektrowni wiatrowych do systemu energetycznego - studium przypadku; V Konferencja "Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim". Szczecin 2007
 36. Barzyk G. Jak podłączyć małe elektrownie wiatrowe; V Konferencja "Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim". Szczecin 2007
 37. Barzyk G. Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w województwie zachodniopomorskim i w Polsce; Materiały szkoleniowe ZEDO 04.2008
 38. Barzyk G. Jak przyłączyć biogazownię do systemu energetycznego. Aktualne i projektowane uwarunkowania prawne i techniczne, Konferencja pt. Energia Odnawialna szansą dla uzdrowiska Kołobrzeg i Regionu, Kołobrzeg 26-27.10.09 Kołobrzeg
 39. Barzyk G. Zarys energetyki wiatrowej z uwzględnieniem aspektów prawno-technicznych; XVII Konferencja Naukowo-Techniczna Areva, Jachranka, May 2010
 40. Barzyk G. Tania energia dla Firmy. Północna Izba Gospodarcza 2010
 41. Barzyk G. Uzyskiwanie warunków przyłączeniafarmy wiatrowej do sieci energetycznej. GreenPower 2011
 42. Barzyk G. Kluczowe doświadczenia eksploatacyjne posiadacza elektrowni wiatrowej, Poleko, November 2011Published in Journals
 1. Barzyk G. Energetyka wiatrowa: zanim ogłosisz budowę - zorientuj się w terenie! Chęci i marzenia kontra realia; Energia Gigawat; May 2003
 2. Kotowska I., Barzyk G. Transport drogowy elementów elektrowni wiatrowych w warunkach polskich, Czysta Energia, July/August 2003
 3. Barzyk G. Elektrownie wiatrowe lotniczymi przeszkodami, świecą gdy potrzeba, Energia Gigawat, September 2003
 4. Barzyk G. Repowering a sprawa polska; Czysta Energia, February 2004
 5. Barzyk G. Zastosowanie technologii czasu rzeczywistego w energetyce wiatrowej, „Energetyka”, 12/2004
 6. Barzyk G. Energetyka wiatrowa w Krajach Unii Europejskiej, Energia Gigawat 03/2005
 7. Barzyk G. Spodziewany wzrost znaczenia OZE - zagadnienia energetyczne, Energia Gigawat, 04/2006
 8. Barzyk G., Grunwald A. Sposób na własny prąd, Ładny Dom, August 2006
 9. Barzyk G. Jak przyłączyć elektrownię wiatrową, Czysta Energia, April 2007
 10. Barzyk G. Problemy i aktualne kierunki rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce; Czysta Energia, February 2008
 11. Barzyk G. Dzierżawa gruntów pod elektrownie wiatrowe, Agrotechnika, June 2008
 12. Barzyk M., Barzyk G. Szanse i zagrożenia energetyki wiatrowej w Polsce w świetle projektu zmian Prawa Energetycznego, Czysta Energia, February 2009
 13. Barzyk G. Kryterium zwarciowe, a warunki przyłączenia do sieci, Czysta Energia, April 2009
 14. Barzyk G. Rozwój krajowej energetyki wiatrowej w trzech aktach. Czysta Energia, April 2010
 15. Barzyk G. OZE - przedmiot pożądania? Gazeta Finansowa 1.10.2010
 16. Barzyk G. Niepewna przyszłość branży. Gazeta Finansowa 03.02.2011
 17. Barzyk G. Aspekty eksploatacyjne elektrowni wiatrowej - część I. Czysta Energia, November 2011
 18. Barzyk G. Aspekty eksploatacyjne elektrowni wiatrowej - część II. Czysta Energia, December 2011
 19. Barzyk G. Zmiany rządu do wspierania OZE.  Gazeta Finansowa 13.09.2013
 20. Barzyk G. Nowa rzeczywistość energetyki wiatrowej w Polsce - co przed nami? Czysta Energia, April 2014
 21. Barzyk G. Przejście na system aukcyjny jest błędem, Gazeta Finansowa, July 2014
 22. Barzyk G. O nastrojach wśród „średnich" wytwórców energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych słów kilka, Czysta Energia, November 2014
 23. Barzyk G. Zmiany dotkną również mniejszych wiatraków, Czysta Energia, 04.2016
 24. Barzyk G. Energetyka wiatrowa narzędziem polityki, Czysta Energia, 09.2016Published in the Form of Individual Studies (More Important)
 1. Szwed P., Zeńczak M., Barzyk G. Studium możliwości przyłączania elektrowni wiatrowych do istniejącej sieci elektroenergetycznej 110 kV i analizy potrzeb modernizacyjnych sieci 110 kV pod kątem zwiększenia zdolności przesyłowych; Wyk. na zlecenie Energetyki Szczecińskiej S.A. , Szczecin 2001
 2. Barzyk G. Opinia techniczna o innowacyjności technologii projektowanej farmy wiatrowej Tymień, Szczecin 2004
 3. Barzyk G. Modelowanie i badania symulacyjne systemu sterowania pracą siłowni wiatrowej, wykorzystującego metody sztucznej inteligencji, Rozprawa doktorska, Szczecin 2004
 4. Barzyk G. Opinia techniczna o konieczności modernizacji ciągu liniowego 110kV Morzyczyn-Pyrzyce, wyk. na zlecenie ENEA O/Szczecin; Szczecin 2005
 5. Barzyk G. Wycena, ocena techniczna oraz ocena przydatności do użytkowania elektrowni wiatrowej Acowind A-63; wyk. na zlecenie Urzędu Skarbowego w Elblągu, Szczecin 2006

References

Received in Writing
 1. Przedsiębiorstwo PROMAX s.j.
 2. P.P.U.H. CERTO-STAL s.c.
 3. ADMMAG
 4. F.H. JANKO
 5. PIGEO
 6. Fundacja Kształcenia Kadr
 7. Politechnika Łódzka
 8. Energa Operator O/ Płock 2010 & 2011
 9. Energa Operator O/ Płock 2012
 10. Energa Operator O/ Olsztyn 2013 & 2014
 11. Energa Operator O/ Toruń 2009-2012
 12. PGE Dystrybucja O/ Łódź Teren 2011-2012
 13. PGE Dystrybucja O/ Łódź Teren 2013-2014
 14. Energa Operator O/ Płock 2014
 15. Energa Operator O/ Płock 2015
 16. Energa Operator O/ Olsztyn 2015
 17. PGE Dystrybucja O/ Łódź Teren 2015
 18. Energa Operator O/ Płock 2016
 19. Energa Operator O/ Olsztyn 2016
 20. PGE Dystrybucja O/ Łódź 2016
 21. Energa Operator O/ Koszalin 2017
 22. Energa Operator O/ Płock 2017
 23. Energa Operator O/ Koszalin 2018
 24. PGE Dystrybucja O/ Skarżysko Kamienna 2019
 25. Energa Operator O/Płock 2019
 26. Energa Operator O/Koszalin 2019
 27. Energa Operator O/Olsztyn 2019
 28. PGE Dystrybucja O/ Skarżysko Kamienna 2019
 29. PKP Energetyka 2020
 30. Energa Operator O/Koszalin 2020
 31. Energa Operator O/Płock 2020
 32. Energa Operator O/Olsztyn 2020
 33. PKP Energetyka 2021
 34. Energa Operator O/Koszalin za 2021 rok
 35. PGE Dystrybucja O/Łódź 2021
 36. Energa Operator O/Olsztyn 2021
 37. PKP Energetyka 2022
 38. PGE Dystrybucja O/Łódź 2022Community Involvement
 1. Sponsor of a sports team - SALOS Szczecin - '1998 - football school (season 2008/2009)
 2. Sponsor of a sports team - SALOS Szczecin - '1998 - football team (season 2009/2010)
 3. Expedition Sponsor Enkon Transalp 2011
 4. IV Transgraniczne Forum Gospodarcze Police 2011
 5. Dni Stepnicy 2013
 6. Dni Stepnicy 2014
 7. Dożynki Gminne 2014
 8. VI Jazz Piknik 2014
 9. Biesiada Rybna 2014
 10. Dożynki Gminne 2015
 11. Dni Stepnicy 2015Press Articles About the Company
 1. Kurier Szczeciński from 08.09.2010 r.
 2. Głos Szczeciński from 08.09.2010 r.
 3. Gazeta Wyborcza from 31.08.2010 r.
 4. Magazyn Policki nr 6/10
 5. Magazyn RPO WZP 01/2012
 6. Magazyn Przedsiębiorca 3/2010Video Materials
 1. Material 1 - TV Police
 2. Material 2 - amateur video from a motorglider
 3. Material 3 - success funds